பிரம்ம ஹத்தி தோஷம்

பிரம்ம ஹத்தி தோஷம்               தினமும் வீட்டில் இருந்து பணம் சம்பாதியுங்கள் 
SHARE MARKET TRAINING
Whatapp Number : 91-9094047040 / 91-9841986753
    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 

முருகனை வணங்கி கீழ்க்கண்ட சுலோகத்தை பாராயணம் செய்து வந்தால் பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் நீங்கும்.

பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் என்பது ஜாதகத்தில் உள்ள ஒரு கஷ்டமான அமைப்பாகும்.


ஸுப்ரஹ்மண்யஸ்ய மஹிமா

வர்ணிதும் கேந சக்யதே !

யத்ரோச் திஷ்டமபி பஷ்டம்

ச்விதரிணச் சோதயத்ய ஹோ !

ப்ரஹ்ம ஹத்யா தோஷ சேஷம்

ப்ராஹ்மணானாமயம் ஹரன் !

விரோதேது பரம்கார்யம் 

இதிந்யாய மானயத்